Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

4460 823e 500

Look at him, he is so happy with himself.

Reposted fromerial erial viakillyourdream killyourdream
zabije
5794 fe78 500
Reposted from1923 1923 viasylvies sylvies

February 28 2015

6341 cd83 500
zabije
8377 7374
Reposted fromstylte stylte viakillyourdream killyourdream
zabije
1414 1bd3
buuuu!
0384 d51a 500
Reposted fromink ink viadezynwoltura dezynwoltura
zabije

December 24 2014

zabije
6361 1ff0
Reposted fromkarahippie karahippie viatruesoup truesoup

October 22 2014

zabije
1623 3d14
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viasekundedaj sekundedaj

October 21 2014

zabije
2785 73ec
Reposted fromalyeska alyeska viasekundedaj sekundedaj

September 18 2014

zabije
Może zostawienie tego będzie tak samo odważne, jak rozpoczęcie. Może nie musi być wcale wielkiego końca, krachu, kulminacji, jakiejś niesamowitej dramaturgii. Może, nie może, na pewno zrobiliśmy wszystko, co już mogliśmy zrobić. Wyczerpaliśmy zasoby fajności. Może po prostu stąd spieprzmy, co, zostawmy to takie, jakie jest, niech rozwala się bez nas, niech popadnie w erozję? Nie musimy tego podtrzymywać. Możemy sobie po prostu gdzieś iść.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromumorusana umorusana viasidestory sidestory
zabije
6862 ea68
Reposted fromJamalus Jamalus viaelektronowy elektronowy

September 14 2014

zabije
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata"
Reposted frombeckycue beckycue viasekundedaj sekundedaj
zabije
8939 39e0
Reposted frommisza misza viasekundedaj sekundedaj

September 10 2014

9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viaglupotaboli glupotaboli
zabije
Nikt nie może Cię uratować, tylko Ty sam. A wart jesteś uratowania. Niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie, ale jeśli w ogóle coś warto wygrać - to właśnie ją.
— Bukowski
Reposted frompheebs pheebs viaaboutyou aboutyou
zabije
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viajazzuj jazzuj
6952 5361 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viajazzuj jazzuj
3401 68ac

bobbyhoying:

A silent guardian. A watchful protector. A dark knight. 

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viajazzuj jazzuj
zabije
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie"/ Sam jej sobie udzieliłeś.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viaelektronowy elektronowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl